Harestua Barne- og Ungdomsteater

er et amatørteater for barn og ungdom i alderen 8-19 år.

Vi ble etablert i 2018 som en paraply under Kulturbruket og hadde 35 skuespillere. I 2019 ble vi en selvstendig organissasjon.
Fra januar 2023 er Harestua Barne- og Ungdomsteater en avdeling under Harestua Teater.

Harestua Teater driftes av foreldre og andre frivillige.

Teater er sosialt, også for voksne. Bli med da vel!

Harestua Barne- og ungdomsteater er foreldredrevet og avhengig av frivillige som kan bidra.

Teater er sosialt, ikke bare for barna. En oppsetning krever mye av både kulisser, kostymer og kafédrift. Selv om teateret er foreldredrevet har vi også et stort behov for andre frivillige.

Kunne du tenke deg å bidra i teateret, send oss en mail – vi gleder oss til å høre fra deg!