Harestua Teater

Vi ble etablert i 2018 som en paraply under Kulturbruket med navnet Harestua Barne- og ungdomsteater.
Vi hadde 35 skuespillere. I 2019 ble vi en selvstendig organissasjon.

Intensjonen har hele tiden vært å kunne gi et utvidet tilbud til teaterglede i kommunen. Med godt over 20 søkere på venteliste hvert eneste år har vi lenge ønsket å  utvide. På grunn av korona-pandemien har dette blitt utsatt.

Fra januar 2023 tar vi sats og utvider tilbudet, dermed har vi endret navn til Harestua Teater.

Les mer om Harestua Barne- og Ungdomsteater her.
Les mer om Harestua Teater – Showkor her.

Det vil også etter hvert bli etablert to nye grupper:
Harestua Teater Mini som er et tilbud til de mindre barna som i dag står på venteliste til Harestua Barne-og Ungdomsteater.
Harestua Teater Ungdom som vil være en ren ungdomsgruppe.

Harestua Teater diftes av foreldre og andre frivillige

Teater er sosialt, også for voksne. Bli med da vel!

Harestua Barne- og ungdomsteater er foreldredrevet og avhengig av frivillige som kan bidra.

Teater er sosialt, ikke bare for barna. En oppsetning krever mye av både kulisser, kostymer og kafédrift. Selv om teateret er foreldredrevet har vi også et stort behov for andre frivillige.

Kunne du tenke deg å bidra i teateret, send oss en mail – vi gleder oss til å høre fra deg!